Fundacja Współpracy Chrześcijańskiej, jako polski oddział Ambassadors for Christ International (AFCI) jest służbą, działającą by wypełnić wielkie posłannictwo dane Kościołowi przez Pana Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że chrześcijanie żyjący i usługujący w swoich krajach, są najmocniejszym środkiem dostępnym dla Kościoła dzisiaj.

Zatem nie metody i środki są istotą rozprzestrzeniania ewangelii w społeczeństwach, ale ludzie żyjący pod wpływem przemieniającej mocy Ducha Świętego i Bożego Słowa, oddani Chrystusowi - tym ludziom usługujemy, wzmacniamy, zachęcamy.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Prezes Fundacji pastor Zbigniew Chojnacki